กำลังโหลด
close คลิ๊กส่วนนี้ เพื่อปิดหน้าต่าง

close ปิดเมนู

login เข้าสู่ระบบของ VOKCARarrow_forward_ios

เวอร์ชั่นเว็บไซต์ : v2.15 / เวอร์ชั่น Bootstrap : v5.1.3
รายชื่อพนักงานขาย : V Group Cars
รายชื่อทำเนียบ
ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ / น่าน

นายคมนชเนษฎ์ เรืองดุก

ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ / น่าน

โทร! 086-3190156 ติดต่อที่ไลน์ ID : @vokgroupcm Facebook : Vgroup Usedcar CM
พนักงานขายสาขาเชียงใหม่

นายทรงพล นุ่มเจริญ

Leader พนักงานขายสาขาเชียงใหม่

โทร! 099-2345146 ติดต่อในไลน์ ID : bank.cmc
นางสาวจารุรินทร์ เผ่ากันทะ

Senior พนักงานขายสาขาเชียงใหม่

โทร! 099-3674884
นายกิตติกร ทาจินะ

Senior พนักงานขายสาขาเชียงใหม่

โทร! 085-7225046
นายกิติกร บุญรักษ์

Senior พนักงานขายสาขาเชียงใหม่

โทร! 062-3650947
นางสาวศิริรัตน์ บุญเลา

Senior พนักงานขายสาขาเชียงใหม่

โทร! 095-2803037 ติดต่อในไลน์ ID : 0627957878
พนักงานขายสาขาน่าน

นางสาวอาถัสรา เทพกัน

Senior พนักงานขายสาขาน่าน

โทร! 086-1878167 ติดต่อในไลน์ ID : Now1118
พนักงานรับซื้อประจำจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวจิรนันทกาญจน์ สอนง่าย

พนักงานรับซื้อ สาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทร! 063-1479364 ติดต่อในไลน์
นาย รฤษ นามวงค์

พนักงานรับซื้อ สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โทร! 093-9536942 ติดต่อในไลน์

บริษัท วีโอเค กรุ๊ป จำกัด สาขาเชียงใหม่ และ สาขาน่าน
สาขาเชียงใหม่ : โทร 089-1709418 , 053-345110 (ทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 น. - 18.00 น.)
สาขาน่าน : โทร 087-1912072 (ทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 น. - 18.00 น.)

เวอร์ชั่นเว็บไซต์ : v2.15 / เวอร์ชั่น Bootstrap : v5.1.3